СЪСТЕЗАНИЯ В БЪЛГАРИЯ
ВЪТРЕШЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФПС ЗА 2009 г.
27 - 01.03.2009

06 - 08.03.2009

13 - 15.03.2009

20 - 22.03.2009

27 - 29.03.2009

30 - 31.05.2009

06 - 07.06.2009

13 - 14.06.2009

20 - 21.06.2009

26 - 28.06.2009

03 - 05.07.2009

10 - 12.07.2009

02.08.2009

05 - 06.09.2009
07 - 08.11.2009

19 - 20.12.2009
ДЛОП “Весел делфин” 10-11 г.

ДЛОП, деца

ДЛОП юн. и дев. младша
възраст

ДЛОП юн. и дев. ст. въз.,
младежи

ДЛОП, мъже и жени

Турнир „К.Костадинов”

ДЛОП “Златна рибка”, 9-10 г.

ДЛОП “Весел делфин”, 11 г.

ДЛОП деца

ДЛОП юн. и дев. младша
възраст

ДЛОП юн. и дев. ст. въз.,
младежи

ДЛОП, мъже и жени

Маратон “Галата-Варна”, 10 км тестово за Световната купа
ДЛОП плуване, ветерани
Турнир „ Замората”

ДОП мъже и жени
Пловдив
басейн “Mладост”
Пловдив
басейн “Mладост”
Пловдив
басейн “Mладост”
Пловдив
басейн “Mладост”
София
Спортна палата
Сандански
интерната
Сандански
интерната
Сандански
интерната
Варна
Приморски комплекс
Варна
Приморски комплекс
София
"Червено знаме"
София
"Червено знаме"
Варна
Приморски комплекс
Сандански
София
“Спартак”
София
Спортна палата
БФПС

БФПС

БФПС

БФПС

БФПС

Клуб “Вихрен”

БФПС

БФПС

БФПС

БФПС

БФПС

БФПС

Община Варна

БФПС и БФВС
Клуб “Левски”

БФПС
ДАТИ
СЪСТЕЗАНИЯ
ДОМАКИН
ОРГАНИЗАТОР
Утвърден с решение № 5, протокол № 5 от 14.11.2008 г. на УС на БФПС
ВЪТРЕШЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФПС ЗА 2008 г.
22 - 24.02.2008
01 - 02.03.2008
07 - 09.03.2008
14 - 16.03.2008
20 - 23.03.2008
31 - 01.06.2008
07 - 08.06.2008
14 - 15.06.2008
21 - 22.06.2008
27 - 29.06.2008
03 - 06.07.2008
11 - 13.07.2008
-
31 - 02.11.2008
06.12.2008
13 - 14.12.2008
ДЛОП Весел делфин 10-11 г.
ДЛОП деца 12 г.
ДЛОП мъже и жени
ДЛОП юн. и дев. ст. и младежи
ДЛОП юн. и дев. младша
Т-р „К. Костадинов”
ДЛОП Златна рибка 9-10 г.
ДЛОП Весел делфин 11 г.
ДЛОП деца
ДЛОП дев. и юн. младша
ДЛОП мъже и жени
ДЛОП юн. и дев. ст. и млад.
ДЛОП ветерани
Т-р „Стефан Попов - Замората”
Т-р „Емил Кюлев”
ДОП мъже и жени
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
София
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Варна
София
София
-
София
София
София
БФПС
БФПС
БФПС
БФПС
БФПС
Вихрен
БФПС
БФПС
БФПС
БФПС
БФПС
БФПС
БФ Ветерани
Левски
БФПС
БФПС
ДАТИ
СЪСТЕЗАНИЯ
ДОМАКИН
ОРГАНИЗАТОР
Утвърден с решение № 5, протокол № 6 от 23.09.2007 г. на УС на БФПС